dimecres, 13 de febrer de 2013

Programa LLEGIM EN PARELLA

Aquest és un programa (preparat des de la Universitat Autònoma de Barcelona) l'imparteixen els professors: Miquel Marcé, Montse Castells i Carme Maderthaner. Es du a terme amb els alumnes de 1r i 2n d'ESO durant el 2n trimestre del curs 2012/13.
Es treballa la lectura omplint un "Full d'activitat" que té com a objectiu estructurar la interacció entre tutor i tutorat i tractar aquests 4 punts ben diferenciats:
1.- Abans de llegir: s'exploren les característiques del text, se'n fan prediccions i s'activen coneixements previs
2.- Lectura en parella amb la tècnica PPP
3.- Després de llegir: es formulen preguntes o activitats de comprensió lectora
4.- Lectura expressiva